19 Octombrie

Ioan 5.39: Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.

Pentru a-şi păstra influenţa asupra oamenilor şi a întări autoritatea uzurpatorului papal, Satana trebuie să ţină omenirea în ignoranţă în privinţa Scripturilor. Biblia L-ar înălţa pe Dumnezeu şi i-ar aşeza pe oamenii mărginiţi în adevărata lor poziţie; prin urmare, adevărurile ei sacre trebuie ascunse şi interzise. Această tactică a fost adoptată de biserica romană. Timp de sute de ani, circulaţia Bibliei a fost interzisă. Oamenii nu aveau voie s-o citească sau s-o aibă în casele lor, iar preoţi şi prelaţi lipsiţi de principii îi interpretau învăţăturile pentru a-şi susţine pretenţiile. În felul acesta, papa a ajuns să fie recunoscut aproape peste tot ca locţiitorul lui Dumnezeu pe pământ, dotat cu autoritate supremă asupra bisericii şi statului. Istoria Mântuirii pag.328

This entry was posted in Devoţional. Bookmark the permalink.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.