24 Octombrie

2 Tesaloniceni 2,4: potrivnicul, care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte „Dumnezeu” sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu.

Marele apostat reuşise să se înalţe „mai presus de tot ce se numeşte ‘Dumnezeu’, sau de ce este vrednic de închinare.” El a îndrăznit să schimbe singura poruncă a legii divine care îndreaptă omenirea spre Dumnezeul cel viu şi adevărat, fără posibilitate de confuzie. În porunca a patra Dumnezeu este descoperit ca fiind Creatorul cerului şi al pământului, deosebindu-se astfel de toţi dumnezeii falşi. Ziua a şaptea a fost sfinţită ca zi de odihnă pentru om, ca un memorial al lucrării de creaţiune. Ea a fost destinată să le amintească întotdeauna oamenilor că viul Dumnezeu este izvorul existenţei lor, precum şi obiectul reverenţei şi închinării lor. Satana se străduieşte să-i împiedice pe oameni să-I fie loiali lui Dumnezeu şi să asculte de legea Lui; prin urmare, el îşi îndreaptă eforturile în special împotriva poruncii care arată că Dumnezeu este Creatorul. Istoria Mântuirii pag.330

This entry was posted in Devoţional. Bookmark the permalink.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.