27 Septembrie

Fapte 13,45-46:  Iudeii, când au văzut noroadele, s-au umplut de pizmă, vorbeau împotriva celor spuse de Pavel, şi-l batjocoreau. Dar Pavel şi Barnaba le-au zis cu îndrăzneală: „Cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă, dar fiindcă voi nu-l primiţi, şi singuri vă judecaţi nevrednici de viaţa veşnică, iată că ne întoarcem spre Neamuri.

În această lucrare specială, apostolii aveau să fie expuşi suspiciunii, prejudecăţii şi geloziei. Ca o consecinţă naturală a îndepărtării lor de exclusivismul evreilor, învăţătura şi vederile aveau să le fie expuse acuzaţiei de erezie; iar acreditarea lor ca slujitori ai Evangheliei avea să fie pusă sub semnul întrebării de mulţi credincioşi evrei zeloşi. Dumnezeu a prevăzut toate aceste dificultăţi prin care vor trece slujitorii Lui şi, în providenţa Lui înţeleaptă, a făcut ca ei să fie învestiţi cu autoritate incontestabilă din partea bisericii stabilite a lui Dumnezeu, ca lucrarea lor să fie mai pe sus de orice acuzaţie. Istoria Mântuirii pag.304

This entry was posted in Devoţional. Bookmark the permalink.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.