1 August

Fapte 5,34,38-39: Dar un Fariseu numit Gamaliel, un învăţător al Legii, preţuit de tot norodul, s-a sculat în picioare în Sobor şi a poruncit să scoată puţin afară pe apostoli… Şi acum, eu vă spun: „Nu mai necăjiţi pe oamenii aceştia, şi lăsaţi-i în pace. Dacă încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici; dar dacă este de la Dumnezeu, n-o veţi putea nimici. Să nu vă pomeniţi că luptaţi împotriva lui Dumnezeu.”

Gamaliel, doctor şi fariseu învăţat, un bărbat cu o reputaţie deosebită, era o persoană foarte precaută care, înainte de a vorbi în favoarea arestaţilor, a cerut ca aceştia să fie scoşi afară. Apoi a vorbit cu calm şi fără grabă… Preoţii nu puteau să nu vadă justeţea vederilor lui Gamaliel; ei au fost nevoiţi să cadă de acord cu el şi, fără tragere de inimă, i-au eliberat pe prizonieri, după ce i-au bătut cu nuiele şi i-au somat în repetate gânduri să nu mai predice în Numele lui Isus, căci altfel vor plăti cu viaţa pentru îndrăzneala lor. Istoria Mântuirii pag.257-258

This entry was posted in Ştiri din Câmp şi Internaţionale - Misiune. Bookmark the permalink.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *