1 Octombrie

Fapte 15,22-23: Atunci, apostolii şi prezbiterii şi întreaga Biserică au găsit cu cale să aleagă vreo câţiva dintre ei, şi să-i trimită la Antiohia, împreună cu Pavel şi Barnaba. Şi au ales pe Iuda, zis şi Barsaba, şi pe Sila, oameni cu vază între fraţi. Şi au scris astfel prin ei: „Apostolii, prezbiterii şi fraţii, către fraţii dintre Neamuri, care sunt în Antiohia, în Siria şi în Cilicia, plecăciune!

Pavel şi Barnaba,… Iuda şi Sila au fost trimişi împreună cu aceşti apostoli ca să le comunice neamurilor prin viu grai hotărârea consiliului. Cei patru slujitori ai lui Dumnezeu au fost trimişi în Antiohia cu epistola şi solia care au pus capăt întregii controverse, deoarece era glasul celei mai înalte autorităţi de pe pământ…. Erau prezenţi bătrâni din Ierusalim şi deputaţi din Antiohia, precum şi reprezentanţi ai bisericilor celor mai cu influenţă. Consiliul nu a pretins infailibilitatea hotărârilor sale, ci a acţionat după îndemnurile unei judecăţi iluminate şi cu demnitatea unei biserici stabilite prin voinţa divină. Ei au văzut că Însuşi Dumnezeu hotărâse acest lucru, binecuvântând neamurile cu Duhul Sfânt, iar lor nu le rămânea decât să urmeze călăuzirea Duhului. Istoria Mântuirii. 308

This entry was posted in Devoţional. Bookmark the permalink.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.