12 Iulie

Fapte 2,17, „În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voştri şi fetele voastre vor prooroci, tinerii voştri vor avea vedenii, şi bătrânii voştri vor visa visuri!

Petru le-a arătat că această manifestare era împlinirea exactă a profeţiei lui Ioel, în care el prezisese că o astfel de putere va veni peste oamenii lui Dumnezeu ca să-i facă potriviţi pentru o lucrare specială. Petru a trasat ascendenţa Domnului Hristos până la casa onorabilă a lui David. El nu a folosit nici una din învăţăturile lui Isus pentru a-şi dovedi adevărata poziţie; ştia că acestea nu vor avea nici un efect, din cauza prejudecăţilor puternice ale poporului. Însă le-a îndreptat gândurile către David, care era privit de evrei ca un patriarh venerabil al neamului lor. Istoria Mântuirii pag.244

This entry was posted in Devoţional. Bookmark the permalink.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *