12 Octombrie

Evrei 11,36: Alţii au suferit batjocuri, bătăi, lanţuri şi închisoare;

Istoria bisericii primare confirmă împlinirea cuvintelor Mântuitorului. Puterile pământului şi ale iadului s-au aşezat în linie de bătaie împotriva lui Hristos în persoana urmaşilor Săi. Păgânătatea a prevăzut că templele şi altarele îi vor fi date la o parte, dacă Evanghelia avea să triumfe; de aceea şi-a convocat forţele ca să distrugă creştinismul. Focurile persecuţiei s-au aprins. Creştinii au fost deposedaţi de bunuri şi alungaţi din casele lor. Au „dus o mare luptă de suferinţe.” „Au suferit batjocuri, bătăi, lanţuri şi închisoare.” Un mare număr şi-a pecetluit mărturia cu propriul sânge. Nobili şi sclavi, bogaţi şi săraci, învăţaţi şi ignoranţi erau deopotrivă omorâţi, fără milă. Istoria Mântuirii pag. 320

This entry was posted in Devoţional. Bookmark the permalink.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.