13 Iulie

Fapte 2,25-27, Căci David zice despre El: „Eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea, ca să nu mă clatin.  De aceea, mi se bucură inima, şi mi se veseleşte limba; chiar şi trupul mi se va odihni în nădejde:  căci nu-mi vei lăsa sufletul în Locuinţa morţilor, şi nu vei îngădui ca Sfântul Tău să vadă putrezirea.

Petru arată aici că David nu putea vorbi referindu-se la sine, ci la Domnul Isus Hristos. David a murit de moarte naturală ca toţi oamenii; mormântul lui, cu ţărâna onorată pe care o conţinea, fusese păstrat cu mare grijă până în vremea aceea. David, ca împărat al lui Israel, precum şi ca profet, fusese onorat de Dumnezeu în mod deosebit. I s-au arătat în viziune profetică viaţa şi lucrarea Domnului Hristos. L-a văzut cum a fost respins, a văzut judecata Lui, răstignirea, îngroparea, învierea şi înălţarea Lui. Istoria Mântuirii pag.245

This entry was posted in Devoţional. Bookmark the permalink.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *