14 Octombrie

2 Corinteni 6,14-15: Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înţelegere poate fi între Hristos şi Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios?

În cele din urmă, cea mai mare parte a creştinilor a coborât standardul şi s-a format o uniune între creştinism şi păgânism. Închinătorii la idoli, deşi se pretindeau convertiţi şi se uneau cu biserica, rămâneau totuşi ataşaţi de idolatrie, schimbând doar obiectele închinării lor cu chipuri ale lui Isus şi chiar ale Mariei şi ale sfinţilor. Aluatul stricat al idolatriei, introdus astfel în biserică, şi-a continuat lucrarea lui otrăvitoare. Învăţături nesănătoase, ritualuri superstiţioase şi ceremonii idolatre au fost încorporate în credinţa şi închinarea bisericii. Când urmaşii lui Hristos s-au unit cu idolatrii, religia creştină a decăzut, iar biserica şi-a pierdut puritatea şi puterea. Au fost totuşi unii creştini care nu au fost duşi în rătăcire de aceste înşelătorii. Ei au rămas credincioşi Autorului adevărului şi s-au închinat numai lui Dumnezeu. Istoria Mântuirii pag. 323

This entry was posted in Devoţional. Bookmark the permalink.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.