15 Iulie

Fapte 2,38, „Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.

Petru i-a făcut pe oamenii convertiţi să înţeleagă faptul că Îl respinseseră pe Hristos din cauză că fuseseră înşelaţi de preoţi şi de conducători; şi, dacă aveau să continue să urmeze sfatul acestora şi să aştepte ca acei conducători să-L accepte pe Hristos înainte să îndrăznească ei înşişi s-o facă, nu-L vor accepta niciodată. Acei oameni puternici, deşi pretindeau că sunt sfinţi, erau ambiţioşi şi plini de zel să acumuleze bogăţii şi slavă pământească. Ei nu voiau să vină la Hristos ca să primească lumină. Domnul Isus prezisese că asupra acelui popor va veni o teribilă răsplată pentru necredinţa lui încăpăţânată, în ciuda faptului că li se dăduseră cele mai puternice dovezi că El era Fiul lui Dumnezeu. Istoria Mântuirii pag.245

This entry was posted in Devoţional. Bookmark the permalink.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.