17 Noiembrie

Daniel 3:28,29: „Nebucadneţar a luat cuvântul şi a zis: „Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, care a trimis pe îngerul Său şi a izbăvit pe slujitorii Săi care s-au încrezut în El, au călcat porunca împăratului şi şi-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească şi să se închine altui dumnezeu decât Dumnezeului lor! Iată acum porunca pe care o dau: orice om din orice popor, neam sau limbă ar fi, care va vorbi rău de Dumnezeul lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, va fi făcut bucăţi şi casa lui va fi prefăcută într-un morman de murdării, pentru că nu este nici un alt dumnezeu, care să poată izbăvi ca El.””

„Dacă reformatorul ar fi cedat într-un singur punct, Satana şi oştirile sale ar fi câştigat o mare victorie; însă fermitatea lui neclintită a fost mijlocul de emancipare a bisericii şi de începere a unei ere noi mai bune. Influenţa acestui bărbat, care a îndrăznit să gândească şi să acţioneze pe cont propriu în chestiuni religioase, avea să afecteze biserica şi lumea nu doar pe timpul său, ci în timpul tuturor generaţiilor viitoare. „ Istoria Mântuirii pag. 349

This entry was posted in Devoţional. Bookmark the permalink.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *