2 Octombrie

Fapte 15,36> După câteva zile, Pavel i-a zis lui Barnaba: „Să ne întoarcem şi să mergem pe la fraţii din toate cetăţile, în care am vestit Cuvântul Domnului, ca să vedem ce mai fac.”

Pavel era un lucrător neobosit. El a călătorit mereu din loc în loc, uneori prin regiuni neospitaliere, uneori pe apă, prin furtuni. Dar nu a lăsat să-l împiedice nimic de la înfăptuirea lucrării lui. Era slujitorul lui Dumnezeu şi trebuia să îndeplinească voia Sa. Prin viu grai şi prin scris a dus o solie care, de atunci, a adus mereu ajutor şi tărie bisericii lui Dumnezeu. Nouă, celor care trăim la încheierea istoriei acestui pământ, solia lui ne vorbeşte clar despre pericolele care vor ameninţa biserica şi despre doctrinele false pe care le va avea de întâmpinat poporul lui Dumnezeu. Istoria Mântuirii pag.310

This entry was posted in Devoţional. Bookmark the permalink.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *