20 Iulie

Fapte 3,14-15: Voi v-aţi lepădat de Cel Sfânt şi Neprihănit, şi aţi cerut să vi se dăruiască un ucigaş. Aţi omorât pe Domnul vieţii, pe care Dumnezeu L-a înviat din morţi; noi suntem martori ai Lui.

După înfăptuirea acestei minuni, oamenii s-au strâns laolaltă în templu. Petru le vorbea într-o parte, iar Ioan în altă parte a templului. Vorbindu-le deschis despre marea crimă a evreilor de a‑L respinge şi a-L da la moarte pe Prinţul vieţii, apostolii au fost atenţi să nu-i ducă la mânie sau disperare. Petru voia să micşoreze atrocitatea vinei lor atât cât era posibil, admiţând că făcuseră totul din neştiinţă. El le-a declarat că Duhul Sfânt îi chema să se pocăiască de păcatele lor şi să fie convertiţi; că nu era nici o speranţă pentru ei, decât prin harul lui Hristos pe care ei Îl răstigniseră; numai prin credinţa în El le puteau fi şterse păcatele, cu sângele Lui. Istoria Mântuirii pag.250

This entry was posted in Devoţional. Bookmark the permalink.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *