21 Octombrie

Exodul 20,11: Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea s-a odihnit; de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.

Spiritul de compromis cu păgânismul a deschis calea ca dispreţul faţă de autoritatea cerului să meargă şi mai departe. Satana s-a atins şi de porunca a patra şi a încercat să dea la o parte Sabatul din vechime, pe care Dumnezeu îl binecuvântase şi îl sfinţise, iar în locul lui a înălţat sărbătoarea ţinută de păgâni ca „venerabila zi a soarelui.” Schimbarea aceasta n-a fost încercată pe faţă de la început. În primele secole, Sabatul adevărat a fost păzit de toţi creştinii. Ei erau geloşi pentru onoarea lui Dumnezeu şi, crezând că Legea Lui este de neschimbat, au păzit cu zel sfinţenia preceptelor ei. Cu mare subtilitate, însă, Satana a lucrat prin agenţii săi ca să-şi aducă scopul la îndeplinire. Istoria Mântuirii pag.328-329

This entry was posted in Devoţional. Bookmark the permalink.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *