22 Septembrie

Fapte 12,19: Irod, după ce l-a căutat în toate părţile, şi nu l-a aflat, a luat la cercetare pe păzitori, şi a poruncit să-i omoare. În urmă, s-a coborât din Iudea la Cezarea, ca să rămână acolo.

Când a primit raportul celor întâmplate, Irod a fost exasperat şi i-a acuzat pe paznicii închisorii de neloialitate. Prin urmare, ei au fost daţi la moarte pentru crima neconfirmată de a fi dormit în post. În acelaşi timp, Irod ştia că pe Petru nu-l salvase nici o putere omenească, dar era hotărât să nu recunoască faptul că o putere divină era la lucru ca să-i zădărnicească planurile josnice. El n-a vrut să se umilească astfel, ci a pornit cu îndrăzneală să-l sfideze pe Dumnezeu. Istoria Mântuirii pag.297

This entry was posted in Devoţional. Bookmark the permalink.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *