22 Septembrie

Fapte 12,19: Irod, după ce l-a căutat în toate părţile, şi nu l-a aflat, a luat la cercetare pe păzitori, şi a poruncit să-i omoare. În urmă, s-a coborât din Iudea la Cezarea, ca să rămână acolo.

Când a primit raportul celor întâmplate, Irod a fost exasperat şi i-a acuzat pe paznicii închisorii de neloialitate. Prin urmare, ei au fost daţi la moarte pentru crima neconfirmată de a fi dormit în post. În acelaşi timp, Irod ştia că pe Petru nu-l salvase nici o putere omenească, dar era hotărât să nu recunoască faptul că o putere divină era la lucru ca să-i zădărnicească planurile josnice. El n-a vrut să se umilească astfel, ci a pornit cu îndrăzneală să-l sfideze pe Dumnezeu. Istoria Mântuirii pag.297

This entry was posted in Devoţional. Bookmark the permalink.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.