24 Decembrie

Filipeni 2:9-11: „De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele, care este mai presus de orice nume; pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ, şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.”

Acest spectacol înfricoşător apare chiar aşa cum a avut loc în realitate. Satana şi supuşii lui, precum şi îngerii cei răi, nu au nici o putere să-şi întoarcă privirile de la tabloul propriei lucrări. Fiecare actor îşi aminteşte rolul pe care l-a jucat. Irod,… Irodiada… Pilat, soldaţii batjocoritori, preoţii, conducătorii şi mulţimea înfuriată… toţi îşi văd enormitatea vinei. În zadar caută să se ascundă de maiestatea divină a înfăţişării Sale ce străluceşte mai tare decât slava soarelui. În acest timp răscumpăraţii îşi aruncă la picioarele Mântuitorului cununile, exclamând: „El a murit pentru mine!” Istoria Mântuirii pag. 424

This entry was posted in Devoţional. Bookmark the permalink.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *