25 Octombrie

Luca 21,16.17 Veţi fi daţi în mâinile lor până şi de părinţii, fraţii, rudele şi prietenii voştri; şi vor omorî pe mulţi dintre voi. Veţi fi urâţi de toţi din pricina Numelui Meu.

În secolul al şaselea, papalitatea şi-a întărit pe deplin poziţia. Scaunul puterii sale a fost stabilit în cetatea împărătească, iar episcopul Romei a fost declarat capul întregii biserici. Păgânismul făcuse loc papalităţii. Balaurul i-a dat fiarei „puterea lui, scaunul lui de domnie şi o putere mare.” Apocalipsa 13,2. La această dată a început perioada celor 1260 de ani de asuprire papală prezisă în profeţiile lui Daniel şi Ioan. (Daniel 7,25; Apocalipsa 13,5-7.) Creştinii erau forţaţi să aleagă fie să renunţe la integritatea lor şi să accepte ceremoniile şi închinarea papală, fie să-şi distrugă viaţa în celulele temniţei sau să sufere moartea pe scaunul de tortură, arşi pe rug sau decapitaţi. Istoria Mântuirii pag.331

This entry was posted in Devoţional. Bookmark the permalink.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.