25 Septembrie

Fapte 13,2: Pe când slujeau Domnului şi posteau, Duhul Sfânt a zis: „Puneţi-Mi deoparte pe Barnaba şi pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat.”

În cetatea dens populată a Antiohiei, Pavel a găsit un câmp de lucru excelent, în care învăţătura lui cea mare, asociată cu înţelepciunea şi zelul lui, a exercitat o influenţă puternică asupra locuitorilor şi vizitatorilor acelei cetăţi a culturii…. Petru, Iacov şi Ioan credeau că Dumnezeu îi numise să-L predice pe Domnul Hristos printre concetăţenii lor, acasă. Pavel, însă, şi-a primit însărcinarea de la Dumnezeu, în timp ce se ruga în templu, şi câmpul său misionar i-a fost prezentat cu o claritate remarcabilă. Ca să-l pregătească pentru lucrarea lui importantă şi întinsă, Dumnezeu l-a adus pe Pavel într‑o strânsă legătură cu El şi a prezentat vederii sale fermecate, licăriri ale frumuseţii şi slavei cerului. Istoria Mântuirii. 302-303

This entry was posted in Devoţional. Bookmark the permalink.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *