26 Iulie

Fapte 5,12-14: Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne şi minuni în norod. Toţi stăteau împreună în pridvorul lui Solomon, şi nici unul din ceilalţi nu cuteza să se lipească de ei; dar norodul îi lăuda în gura mare. Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbaţi şi femei, se mărea tot mai mult;

Apostolii şi-au continuat lucrarea harului, vindecând bolnavii şi vestind cu putere mare pe Mântuitorul răstignit şi înviat. Mulţi erau adăugaţi întruna bisericii prin botez, dar nici unul care nu era o inimă şi un gând cu credincioşii lui Hristos nu îndrăznea să li se alăture. Mulţimi se adunau la Ierusalim, aducându-şi bolnavii şi pe cei chinuiţi de duhuri necurate. Mulţi suferinzi erau aşezaţi pe străzi, ca atunci când treceau Petru şi Ioan umbra acestora să poată cădea asupra lor şi să-i vindece. Puterea Mântuitorului înviat se afla cu adevărat asupra apostolilor, iar ei făceau semne şi minuni ce sporeau în fiecare zi numărul credincioşilor. Istoria Mântuirii pag. 254.

This entry was posted in Devoţional. Bookmark the permalink.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *