27 Octombrie

Efeseni 2,8-9 Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.

Acelea au fost zile de primejdie pentru biserica lui Hristos. Purtătorii credincioşi ai stindardului erau cu adevărat puţini. Deşi adevărul nu a fost lăsat fără martori, părea uneori că rătăcirea şi superstiţia vor birui pe deplin, iar adevărata religie va fi alungată de pe pământ. Evanghelia a fost pierdută din vedere, dar s-au înmulţit formele religiei, iar poporul a fost împovărat cu mari şi grele pretenţii. Oamenii nu numai că erau învăţaţi să privească la papă ca la mijlocitorul lor, ci şi să se încreadă în faptele lor pentru ispăşirea păcatelor. Lungi pelerinaje, penitenţe, închinarea la moaşte, înălţarea de biserici, locaşuri sfinte şi altare, plătirea unor sume mari către biserică şi multe alte fapte asemănătoare erau poruncite pentru a potoli mânia lui Dumnezeu sau pentru a-I câştiga favoarea; ca şi când Dumnezeu ar fi fost ca oamenii, să se mânie pentru nimicuri sau să fie împăcat prin daruri şi acte de penitenţă! Istoria Mântuirii pag.332

This entry was posted in Devoţional. Bookmark the permalink.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *