28 Septembrie

Fapte 15,4-5: Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiţi de Biserică, de apostoli şi de prezbiteri, şi au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. Atunci, unii din partida Fariseilor care crezuseră, s-au ridicat, şi au zis că Neamurile trebuie să fie tăiate împrejur, şi să li se ceară să păzească Legea lui Moise.

Când au ajuns la Ierusalim, delegaţii din Antiohia au prezentat înaintea adunării bisericilor succesul care însoţise lucrarea lor şi confuzia rezultată din faptul că anumiţi farisei convertiţi afirmau că neamurile trebuie să fie circumcise şi să ţină legea lui Moise, pentru a fi mântuite. Evreii se mândreau cu serviciile lor stabilite în mod divin şi au dedus că, odată ce Dumnezeu a precizat modul de închinare evreiesc, era imposibil ca El să autorizeze vreodată vreo schimbare în vreuna din indicaţiile legate de aceasta. Creştinătatea, au hotărât ei, trebuie să se adapteze la legile şi ceremoniile iudaice. Le era greu să înţeleagă pe deplin ce fusese desfiinţat prin moartea Domnului Hristos. Le era greu să priceapă că toate jertfele lor prefiguraseră moartea Fiului lui Dumnezeu… făcând ca toate ceremoniile şi jertfele religiei iudaice, hotărâte în chip divin, să nu mai aibă nici o valoare. Istoria Mântuirii pag. 305-306

This entry was posted in Devoţional. Bookmark the permalink.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *