3 Octombrie

Filipeni 3,13-14: Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea şi aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.

Chemarea lui Pavel îi solicita diferite feluri de servicii: să lucreze cu mâinile lui pentru a-şi câştiga existenţa, să înfiinţeze biserici, să scrie bisericilor deja fondate. Totuşi, în mijlocul acestor lucrări variate, el declara: „Fac un singur lucru…” În întreaga sa lucrare, avea înainte o singură ţintă neclintită: să fie credincios Domnului Hristos, care i Se descoperise atunci când el Îi hulea Numele şi folosea orice mijloc îi stătea în putere ca să-i facă şi pe alţii să-L hulească. Marele şi singurul scop al vieţii lui a fost de a-L sluji şi a‑L onora pe Acela al cărui Nume Îl dispreţuise cândva. Unica lui dorinţă era de a câştiga suflete la Mântuitorul. Evreii şi neamurile puteau să i se opună şi să-l prigonească, dar nimic nu-l putea abate de la ţelul lui. Istoria Mântuirii pag.311

 

This entry was posted in Devoţional. Bookmark the permalink.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.