3 Octombrie

Filipeni 3,13-14: Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea şi aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.

Chemarea lui Pavel îi solicita diferite feluri de servicii: să lucreze cu mâinile lui pentru a-şi câştiga existenţa, să înfiinţeze biserici, să scrie bisericilor deja fondate. Totuşi, în mijlocul acestor lucrări variate, el declara: „Fac un singur lucru…” În întreaga sa lucrare, avea înainte o singură ţintă neclintită: să fie credincios Domnului Hristos, care i Se descoperise atunci când el Îi hulea Numele şi folosea orice mijloc îi stătea în putere ca să-i facă şi pe alţii să-L hulească. Marele şi singurul scop al vieţii lui a fost de a-L sluji şi a‑L onora pe Acela al cărui Nume Îl dispreţuise cândva. Unica lui dorinţă era de a câştiga suflete la Mântuitorul. Evreii şi neamurile puteau să i se opună şi să-l prigonească, dar nimic nu-l putea abate de la ţelul lui. Istoria Mântuirii pag.311

 

This entry was posted in Devoţional. Bookmark the permalink.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *