3 Septembrie

Fapte 10,17: Pe când Petru nu ştia ce să creadă despre înţelesul vedeniei, pe care o avusese, iată că oamenii trimişi de Corneliu, întrebând de casa lui Simon, au stat la poartă.

Aceasta a fost o poruncă stânjenitoare pentru Petru, dar n-a îndrăznit să acţioneze potrivit cu propriile-i simţăminte, de aceea a coborât din camera lui şi i-a primit pe solii trimişi la el de Corneliu. Ei i-au comunicat apostolului însărcinarea lor neobişnuită şi, conform instrucţiunilor primite de la Dumnezeu, el a căzut imediat de acord să plece cu ei în dimineaţa următoare. În seara aceea i-a tratat în mod curtenitor, iar dimineaţa a pornit cu ei spre Cezarea, fiind însoţit de şase fraţi de-ai lui, care aveau să fie martori la tot ce avea să spună şi să facă el în timp ce vizita neamurile; deoarece Petru ştia că va fi tras la răspundere pentru o astfel de opoziţie directă faţă de credinţa şi învăţăturile iudaice. Istoria Mântuirii pag.286

This entry was posted in Devoţional. Bookmark the permalink.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *