30 Iulie

Fapte 5,25: Cineva a venit şi le-a spus: „Iată că oamenii, pe care i-aţi băgat în temniţă, stau în Templu, şi învaţă pe norod.”

Cu toate că apostolii au fost eliberaţi din închisoare printr-o minune, nu au fost scutiţi de judecată şi de pedeapsă. Domnul Hristos le spusese când era cu ei: „Luaţi seama la voi înşivă; căci vă vor da pe mâna soboarelor.” Trimiţându-le îngerul, Dumnezeu le-a dat o dovadă a grijii Lui şi o asigurare a prezenţei Sale; dar era partea lor să sufere pentru acel Isus pe care Îl predicau. Poporul era atât de impresionat de ceea ce văzuse şi auzise, încât preoţii şi conducătorii ştiau că va fi imposibil să-i stârnească împotriva apostolilor. Istoria Mântuirii pag.256

This entry was posted in Devoţional. Bookmark the permalink.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.