30 Octombrie

Psalmii 49,7-8: Dar nu pot să se răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu preţul răscumpărării. Răscumpărarea sufletului lor este aşa de scumpă, că nu se va face niciodată.

Miezul zilei papalităţii a fost miezul nopţii morale a lumii. Sfintele Scripturi erau aproape necunoscute, nu numai poporului, ci şi preoţilor. Ca şi fariseii din vechime, conducătorii papali urau lumina ce le descoperea păcatele. Legea lui Dumnezeu, standardul neprihănirii, fiind îndepărtată, ei exercitau o putere nelimitată şi practicau viciul fără nici o reţinere. Înşelătoria, avariţia şi imoralitatea domneau. Oamenii nu se dădeau înapoi de la nici o crimă prin care ar fi putut obţine bogăţie sau o poziţie înaltă. Palatele papilor şi prelaţilor erau scena celor mai sălbatice orgii. Unii pontifi s-au făcut vinovaţi de crime atât de revoltătoare, încât conducătorii pământeşti au căutat să-i detroneze pe aceşti demnitari ai bisericii, ca fiind nişte monştri prea josnici pentru a fi toleraţi pe tron. Timp de secole, nu s-a realizat nici un progres în învăţământ, arte sau civilizaţie. O paralizie morală şi intelectuală lovise creştinătatea. Istoria Mântuirii pag.334

This entry was posted in Devoţional. Bookmark the permalink.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *