31 Iulie

Fapte 5,29-32: Petru şi apostolii ceilalţi, drept răspuns, i-au zis: „Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni! Dumnezeul părinţilor noştri a înviat pe Isus, pe care voi L-aţi omorât, atârnându-L pe lemn. Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălţat cu puterea Lui şi L-a făcut Domn şi Mântuitor ca să dea lui Israel pocăinţa şi iertarea păcatelor. Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca şi Duhul Sfânt, pe care L-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El.”

Spiritul inspiraţiei era asupra apostolilor, iar acuzaţii au devenit acuzatori, învinuindu-i de uciderea Domnului Hristos pe preoţii şi conducătorii care alcătuiau soborul. Evreii au fost atât de înfuriaţi din cauza aceasta, încât au hotărât, fără vreo altă judecată şi fără autoritatea ofiţerilor romani, să ia legea în propriile mâini şi să-i omoare pe arestaţi. Fiind deja vinovaţi de sângele Domnului Hristos, doreau acum să-şi păteze şi mâinile cu sângele apostolilor Lui. Istoria Mântuirii pag. 257

This entry was posted in Devoţional. Bookmark the permalink.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *