6 Iulie

Matei 28.19-20, Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.

Isus a rămas cu ucenicii Lui patruzeci de zile, aducându-le încântare şi bucurie pe măsură ce le desfăşura mai deplin realităţile împărăţiei lui Dumnezeu. El i-a însărcinat să poarte mărturia despre lucrurile pe care le văzuseră şi auziseră cu privire la suferinţele, moartea şi învierea Sa, despre faptul că El Se jertfise pentru păcat şi că toţi cei care vor pot veni la El şi găsi viaţă. Cu multă blândeţe, le-a spus că vor fi prigoniţi şi chinuiţi, dar vor găsi uşurare amintindu-şi de experienţele lor şi de cuvintele rostite de El. Le-a spus că El biruise ispitele lui Satana şi obţinuse biruinţa prin încercări şi suferinţă. Istoria Mântuirii pag.237-238

This entry was posted in Devoţional. Bookmark the permalink.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.