7 Septembrie

Fapte 10,33-34: Am trimis îndată la tine, şi bine ai făcut că ai venit. Acum dar, toţi suntem aici înaintea lui Dumnezeu, ca să ascultăm tot ce ţi-a poruncit Domnul să ne spui.” Atunci, Petru a început să vorbească, şi a zis: „În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor,

 După aceea, Corneliu şi-a relatat experienţa şi cuvintele îngerului care i se arătase în viziune. În încheiere a spus: „‘Am trimes îndată la tine şi bine ai făcut că ai venit. Acum dar, toţi suntem aici înaintea lui Dumnezeu, ca să ascultăm tot ce ţi-a poruncit Domnul să ne spui.’ Atunci Petru a început să vorbească şi a zis: ‘În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam, cine se teme de El şi lucrează neprihănire este primit de El.'” Deşi Dumnezeu îi favorizase pe evrei faţă de toate celelalte popoare, totuşi, dacă ei respingeau lumina şi nu trăiau în conformitate cu credinţa lor, nu erau mai înălţaţi în ochii Lui decât celelalte naţiuni. Aceia dintre neamuri care, ca şi Corneliu, se temeau de Dumnezeu şi lucrau neprihănire, trăind lumina pe care o aveau, erau priviţi cu bunăvoinţă de Dumnezeu, iar slujirea lor sinceră era primită. Istoria Mântuirii pag. 288

This entry was posted in Devoţional. Bookmark the permalink.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.