9 Decembrie

Iov 4:1,2,15,16: „Elifaz din Teman a luat cuvântul şi a zis: „Dacă vom îndrăzni să-ţi vorbim, te vei supăra? Dar cine ar putea să tacă?… Un duh a trecut pe lângă mine,… Tot părul mi s-a zbârlit… Un chip cu o înfăţişare necunoscută era înaintea ochilor mei. Şi am auzit un glas care şoptea încetişor:”

Cam în acel timp a început să apară fanatismul. Unii dintre cei care se pretindeau credincioşi zeloşi ai soliei au respins Cuvântul lui Dumnezeu ca singurul ghid infailibil şi, susţinând că sunt conduşi de Duhul, s-au lăsat în stăpânirea propriilor sentimente, impresii şi imaginaţii. Erau unii care manifestau un zel orb şi fanatic, acuzându-i pe toţi care nu le aprobau calea. Istoria Mântuirii 368

This entry was posted in Devoţional. Bookmark the permalink.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.