9 Septembrie

Fapte 10,44-45:  Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a coborât Duhul Sfânt peste toţi cei ce ascultau Cuvântul. Toţi credincioşii tăiaţi împrejur care veniseră cu Petru, au rămas uimiţi când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat şi peste Neamuri.

Petru L-a predicat pe Isus acelei grupe de ascultători atenţi: viaţa Sa, lucrarea, minunile, trădarea, răstignirea, învierea şi înălţarea Lui, precum şi lucrarea Sa în cer, ca Reprezentant şi Avocat al omului, de a pleda în favoarea păcătosului. În timp ce apostolul vorbea, inima i s-a înflăcărat de Spiritul adevărului lui Dumnezeu pe care-l prezenta oamenilor. Ascultătorii lui erau încântaţi de doctrina pe care o auzeau, întrucât inimile le fuseseră pregătite ca să primească adevărul. Apostolul a fost întrerupt de coborârea Duhului Sfânt, în acelaşi fel în care Se manifestase în ziua Cincizecimii. Istoria Mântuirii pag.289

This entry was posted in Devoţional. Bookmark the permalink.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *