Adunarea Mondială – Conferinţa de tineret şi Turul Italiei

“Şi noi, deci, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte.” Evrei 12:1.

 Dragi tineri, frați, surori și prieteni,

Suntem foarte încântați să vă invităm la Conferința Internațională de Tineret și Turul Italiei, care va avea loc după ce Întrunirea Conferinței Generale şi Conferința Publică se va încheia la Tortoreto. Din 1 la 9 octombrie 2017, vom vizita Roma, Florenţa, Pisa, Veneţia şi văile valdenzilor şi vom avea multe ocazii de a învăţa direct despre istoria Bisericii, în special despre bărbaţi şi femei de credinţă din diferite momente şi categorii care au împlinit cuvintele din versetul biblic de mai sus.

În continuare sunt câteva idei importante ale locurilor care vor fi vizitate în timpul călătoriei.

ROMA

Roma a atras 12,6 de milioane de turişti în 2013. Muzeele Vaticanului au avut 5,5 de milioane de vizitatori şi Colosseum a fost vizitat de 5,1 de milioane de oameni.

Catacombele 

Creștinii trebuiau să participe la ritualurile și jertfele oferite zeilor păgâni și zeițelor Imperiului Roman, aşa că mulți creștini s-au ascuns și au trăit în catacombe pentru a nu-și încălca conștiința. Există mai mult de şaizeci de catacombe în Roma, alcătuind sute de kilometri de pasaje subterane, care deţin mii de morminte. În prezent, cinci din aceste zone sunt deschise publicului.

Colosseum-ul și martirii creștini

Au existat multe tipuri diferite de execuţii, care au fost efectuate în Colosseum. Martirii creștini au fost executați ca infractori obișnuiți prin crucificare sau „damnatio ad bestia” (aruncați la fiarele sălbatice). Împărații imorali, cruzi și romanii arau încântaţi de modurile cele mai îngrozitoare de a-i da la moarte pe creștini. Împăratul Nero a introdus execuţiile în amurg în care creştinii erau răstigniţi pe cruce şi arşi de vii ca torţe să lumineze arena Colosseum-ului.

Sancta Scala (Scara Sfântă)

Așa-numita „Scară Sfântă” din Roma se crede a fi cea a conacului lui Ponţius Pilat; Catolicilor li se spune că Hristos a fost obligat să meargă în genunchi pe această scară, purtând crucea. În Biserica Catolică, indulgenţe totale pot fi obţinute prin urcarea scărilor pe genunchi. În data de 2 septembrie 1817, Pius al VII-lea a acordat celor care urcă pe scări într-un fel anume o indulgenţă de nouă ani pentru fiecare treaptă. Şi pe 26 februarie 1908, Pius X a acordat o indulgență totală ori de câte ori aceste scări sunt urcate după spovedanie şi împărtăşanie de cei credincioşi.

“Într-o zi, Luther urca cu evlavie aceste trepte, când deodată i s-a părut că aude un glas ca un tunet care i-a zis: „Cel neprihănit va trăi prin credinţă”. (Rom. 1,17). A sărit în picioare şi s-a grăbit să părăsească acel loc de ruşine şi dezgust. Textul acesta nu şi-a pierdut niciodată influenţa asupra sufletului lui. De la data aceea a văzut mai clar decât oricând înainte greşeala de a te încrede în faptele omeneşti pentru mântuire, cât şi nevoia de credinţă continuă în meritele lui Hristos. Ochii îi fuseseră deschişi şi nu aveau să mai fie închişi niciodată faţă de amăgirile papalităţii. Când şi-a întors faţa de la Roma, el s-a întors şi cu inima de la ea, iar de la data aceea despărţirea s-a mărit până când a rupt toate legăturile cu biserica papală.” –E.G. White, The Great Controversy, p. 125.

FLORENŢA

Oraşul Florenţa este o principala atracție pentru călătorii străini în Italia. Se numește capitala artelor; Conform statisticilor UNESCO, 60% din cele mai importante opere de artă din lume sunt situate în Italia, iar aproximativ jumătate din acestea sunt în Florența.

Chiar şi mai interesant pentru noi este faptul că aici a trăit un om, care a căutat să realizeze idealul unui oraş creştin; acesta a fost reformatorul religios italian Girolamo Savonarola (1452-1498). În timpul Renașterii, a întemeiat domnia puritană şi ascetismul. Sub îndrumarea sa, a fost elaborată o nouă constituție, înființând o nouă republică la 10 iunie 1495. El a condus la abrogarea impozitării arbitrare și a fost înlocuit-o cu o taxă de 10% asupra tuturor proprietăților imobiliare. El a ordonat eliberarea imediată a celor săraci și administrarea strictă a justiției. De asemenea, a instituit un regim de austeritate care părea ieşit din comun în Florenţa renascentistă înaltă. Imnurile au luat locul cântecelor obișnuite, operele de artă și luxul au fost aruncate sau arse, iar întreaga populație a purtat hainele fără podoabe.

Savonarola şi-a făcut dușmani amari atât acasă, cât și în străinătate. Papa Alexandru al VI-lea a fost dornic să scape Florența de acest călugăr supărător și a fost, de asemenea, nemulțumit de critica publică a lui Savonarola împotriva pontificatului său scandalos. Savonarola a fost arestat și torturat până când a mărturisit multe crime; apoi a fost condamnat pe nedrept de erezie și ars pe rug pe 23 mai 1498, în „Piazza della Signoria”.

PISA

Turnul înclinat din Pisa

Turnul din Pisa a avut nevoie de peste 800 de ani pentru a fi terminat complet. În tot acest timp, au existat două mari războaie, un război civil, schimbări ale guvernelor religioase şi o schimbare de utilizare a turnului. Acesta a fost „terminat” în 1350 (la peste 200 de ani după ce s-a început construcția sa), dar a fost supus constant la adăugări şi modificări de atunci. Cel mai faimos monument din Europa a fost rezultatul unui calcul uşor greşit. Deşi mulţi factori au contribuit la înclinarea Turnului într-o parte, decizia în care parte să fie construită structura a dus la înclinarea sa originală. Există şapte clopotele în Turn, fiecare dintre ele având o notă diferită pe scara muzicală. Partea de sus a Turnului înclinat este de peste 3,9 metri de la verticală.

VENEŢIA

Veneţia

Există 118 insule, 416 poduri, 177 canale şi 127 pieţe în Veneţia. Orașul are mai mult de 1.500 de ani şi datează din mijlocul anilor 400. Până la sfârșitul secolului al XIII-lea, Imperiul maritim creat de acest oraş-stat italian a devenit cea mai mare putere mediteraneană de când a existat Roma. Veneţia a dominat comerţul între Europa şi Asia. Influenţa sa s-a extins de la periferiile oraşului până la marginea de vest a Imperiului Bizantin vechi şi la est Marea Mediterană şi Marea Neagră. Marco Polo, autorul cărţii „Il Milione” (Călătoriile lui Marco Polo), a fost unul dintre cetăţenii săi cei mai faimoşi.

VALDENZII

Lupta îndelungată a valdenzilor pentru libertate religioasă

Mişcarea valdenzilor a apărut în Lyon, Franţa, spre sfârşitul secolului al doisprezecelea şi s-a răspândit în toată Europa în timpul Evului mediu. Aceşti urmaşi ai credinței creștine au finanţat traducerea în franceză a întregii Biblii (bine cunoscuta Biblie Olivetan) s-au alăturat Reformei Protestante şi au fost persecutaţi violent. Au exercitat o puternică rezistenţă împotriva sistemului catolic în văile Alpilor din Piemont. Astăzi, biserica lor îşi aduce aminte cu mândrie de trecutul său tragic şi are membrii în oraşele importante din Italia, precum şi în Uruguay și Argentina.

Scuzele Papei Francisc

În 2015, după o vizită istorică la un templu al valdenzilor din Torino, Papa Francisc, în numele Bisericii Catolice, a cerut iertare credincioşilor valdenzi pentru persecuţia împotriva lor. Papa a cerut scuze pentru „poziţia şi acţiunile ne-creştine şi chiar inumane” ale Bisericii.

Profitaţi de această ocazie unică de a vă întâlni şi a a avea părtăşie cu ceilalţi credincioşi, de a avea o experienţă palpitantă şi a redescoperi rădăcinile credinţei creştine. „Spuneţi sănătate tuturor conducătorilor voştri şi tuturor credincioşilor. Credincioşii din Italia care sunt cu mine vă trimit sănătate. Harul să fie cu voi cu toţi! Amin.” Evrei 13:24, 25.

– Franco Di Franca

 

This entry was posted in Activităţi, Dep. Tineret, Ştiri din Câmp şi Internaţionale - Misiune. Bookmark the permalink.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *