Author Archives: Daniel

28 Decembrie

Evrei 11:14-16: „Cei ce vorbesc în felul acesta, arată desluşit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieşiseră, negreşit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. Dar doreau … Continue reading

Posted in Devoţional | Leave a comment

27 Decembrie

2 Petru 3,10: „Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde.” Cei răi îşi … Continue reading

Posted in Devoţional | Leave a comment

26 Decembrie

Apocalipsa 19:1,2: „După aceea am auzit în cer ca un glas puternic de gloată multă, care zicea: „Aliluia! A Domnului, Dumnezeului nostru, este mântuirea, slava, cinstea şi puterea! Pentru că judecăţile Lui sunt adevărate şi drepte. El a judecat pe … Continue reading

Posted in Devoţional | Leave a comment

25 Decembrie

Iov 9:33: „Nici nu este vreun mijlocitor între noi, care să-şi pună mâna peste noi amândoi.” Întreaga lume nelegiuită este aliniată la bara de judecată a lui Dumnezeu, sub acuzaţia de înaltă trădare împotriva guvernării cerului. Ei nu au pe … Continue reading

Posted in Devoţional | Leave a comment

24 Decembrie

Filipeni 2:9-11: „De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele, care este mai presus de orice nume; pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ … Continue reading

Posted in Devoţional | Leave a comment

23 Decembrie

Ezechiel 18,4: „Iată că toate sufletele sunt ale Mele. După cum sufletul fiului este al Meu, tot aşa şi sufletul tatălui este al Meu. Sufletul care păcătuieşte, acela va muri.” Satana le-a spus îngerilor lui să facă un efort deosebit … Continue reading

Posted in Devoţional | Leave a comment

22 Decembrie

Faptele Ap. 7:56-57: „şi a zis: „Iată, văd cerurile deschise şi pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu.” Ei au început atunci să răcnească, şi-au astupat urechile şi s-au năpustit toţi într-un gând asupra lui.” Cerul întreg … Continue reading

Posted in Devoţional | Leave a comment

21 Decembrie

Matei 21:27: „Atunci au răspuns lui Isus: „Nu ştim!” Şi El, la rândul Lui, le-a zis: „Nici Eu nu vă voi spune cu ce putere fac aceste lucruri.” Cei care au respins mărturia lui Ioan nu au beneficiat de pe … Continue reading

Posted in Devoţional | Leave a comment

20 Decembrie

Matei 7:24: „De aceea, pe orişicine aude aceste cuvinte ale Mele şi le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care şi-a zidit casa pe stâncă.” Mi-a fost iarăşi atrasă atenţia la aceste solii şi am văzut cât … Continue reading

Posted in Devoţional | Leave a comment

19 Decembrie

Matei 7:13,14: „Intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare şi mulţi sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt … Continue reading

Posted in Devoţional | Leave a comment