Category Archives: Devoţional

Un gând frumos pentru a ne face mai fericită fiecare zi de viaţă şi a ne încuraja să ne încredem tot mai mult în dragostea lui Dumnezeu. :)

31 Decembrie

Apocalipsa 5,13: „Şi pe toate făpturile, care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare şi tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: „A Celui ce şade pe scaunul de domnie şi a Mielului să fie … Continue reading

Posted in Devoţional | Leave a comment

30 Decembrie

1 Corinteni 13:12: „Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos; dar atunci, vom vedea faţă în faţă. Acum, cunosc în parte; dar atunci, voi cunoaşte deplin, aşa cum am fost şi eu cunoscut pe deplin.” Şi pe măsură ce … Continue reading

Posted in Devoţional | Leave a comment

29 Decembrie

Eclesiastul 1:13: „Mi-am pus inima să cercetez şi să adâncesc cu înţelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri: iată o îndeletnicire plină de trudă, la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor.” Mintea nemuritoare va studia acolo, cu încântare neobosită, minunile … Continue reading

Posted in Devoţional | Leave a comment

28 Decembrie

Evrei 11:14-16: „Cei ce vorbesc în felul acesta, arată desluşit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieşiseră, negreşit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. Dar doreau … Continue reading

Posted in Devoţional | Leave a comment

27 Decembrie

2 Petru 3,10: „Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde.” Cei răi îşi … Continue reading

Posted in Devoţional | Leave a comment

26 Decembrie

Apocalipsa 19:1,2: „După aceea am auzit în cer ca un glas puternic de gloată multă, care zicea: „Aliluia! A Domnului, Dumnezeului nostru, este mântuirea, slava, cinstea şi puterea! Pentru că judecăţile Lui sunt adevărate şi drepte. El a judecat pe … Continue reading

Posted in Devoţional | Leave a comment

25 Decembrie

Iov 9:33: „Nici nu este vreun mijlocitor între noi, care să-şi pună mâna peste noi amândoi.” Întreaga lume nelegiuită este aliniată la bara de judecată a lui Dumnezeu, sub acuzaţia de înaltă trădare împotriva guvernării cerului. Ei nu au pe … Continue reading

Posted in Devoţional | Leave a comment

24 Decembrie

Filipeni 2:9-11: „De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele, care este mai presus de orice nume; pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ … Continue reading

Posted in Devoţional | Leave a comment

23 Decembrie

Ezechiel 18,4: „Iată că toate sufletele sunt ale Mele. După cum sufletul fiului este al Meu, tot aşa şi sufletul tatălui este al Meu. Sufletul care păcătuieşte, acela va muri.” Satana le-a spus îngerilor lui să facă un efort deosebit … Continue reading

Posted in Devoţional | Leave a comment

22 Decembrie

Faptele Ap. 7:56-57: „şi a zis: „Iată, văd cerurile deschise şi pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu.” Ei au început atunci să răcnească, şi-au astupat urechile şi s-au năpustit toţi într-un gând asupra lui.” Cerul întreg … Continue reading

Posted in Devoţional | Leave a comment