Duhul Sfânt. Persoană, Putere, Dumnezeu

În zilele noastre au apărut mulţi „învăţători” şi au publicat şi propovăduit multe învăţături cu privire la subiectul Duhului Sfânt. Prin urmare, au apărut noi curente religioase bazate pe crâmpeie din versete, s-a produs multă confuzie în ceea ce priveşte mesajul biblic, scopul vrăjmaşului sufletelor nefiind altul decât acela de a minimaliza dumnezeirea Domnului Hristos, a coborâ subiectul divinităţii Duhului Sfânt la nivelul pulberii înţelepciunii omeneşti iar în felul acesta, sufletele să fie rătăcite, pierdute pentru veşnicie. Materialul următor dorim să fie un compendium de versete biblice şi texte inspirate prin care mărturisim în mod public ceea ce credem noi ca şi denominaţiune religioasă. Rugăciunea noastră este ca fiecare suflet sincer să poată găsi har şi putere în studiul acestui subiect iar Duhul Sfânt să fie călăuza şi ajutorul nostru în drumul spre înţelegerea adevărului biblic.Duhul Sfânt

This entry was posted in Publicaţii Catalog Gratuite Studii biblice. Bookmark the permalink.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *