22 Iulie

Fapte 4,10: s-o ştiţi toţi, şi s-o ştie tot norodul lui Israel! Omul acesta se înfăţişează înaintea voastră pe deplin sănătos, în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe care voi L-aţi răstignit, dar pe care Dumnezeu L-a înviat din morţi.

Exact în aceeaşi sală şi în faţa aceloraşi oameni, se lepădase Petru în mod ruşinos de Domnul lui… Cei prezenţi şi-au amintit rolul jucat de Petru la judecata Învăţătorului lui şi se măguleau că-l vor putea intimida ameninţându-l cu închisoarea şi moartea. Dar acel Petru care se lepădase de Hristos în ceasul marii Lui nevoi era ucenicul impulsiv, încrezător în sine, mult diferit de cel care se afla în ziua aceea în faţa Sinedriului pentru examinare. El se convertise… Istoria Mântuirii pag. 251

This entry was posted in Devoţional. Bookmark the permalink.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *